• Stichting Voor Sara

Stichting Voor Sara

Stichting Voor Sara is eind 2016 opgericht door de ouders van Sara Verbrugge. Sara is een vrolijk, pienter meisje uit Dordrecht van twee met de ongeneeslijke spierziekte MDC1A. Kinderen met MDC1A worden over het algemeen niet oud. Bovendien brengt de spierzwakte veel beperkingen met zich mee in het dagelijks leven. Daarom zet de Stichting zich sinds de diagnose met hart en ziel in voor Sara en alle andere kindjes met deze verschrikkelijke spierziekte. Ook wil de Stichting bekendheid geven aan de vele tientallen onbekende en zeer zeldzame spierziekten en de impact voor patiënten en hun families. Ik voel me sterk verbonden met het welzijn van (jonge) kinderen en heb me daarom als Ambassadeur verbonden aan de Stichting.